Premies en subsidies voor renovatiewerken

Premies en subsidies zijn het ultieme bewijs dat niet enkel Kijzer, maar ook de overheden ervan overtuigd zijn dat renoveren een goede investering is. Ze geven je een extra duwtje in de rug.

Wij staan garant voor een vlekkeloze oplevering van een kwaliteitsvol dak, waarvan je jarenlang kan genieten. Hierbij hoort ook een unieke service waarbij klanttevredenheid voorop staat, en waarbij we je helpen met het aanvragen van de juiste premies en subsidies.

Welke premies en subsidies zijn er voor dak- en gevelwerken?

De federale, Vlaamse en lokale overheden zien duidelijk een aantal voordelen in een grondige renovatie van je woning of gebouw. Maar een renovatie brengt vaak een groot kostenplaatje met zich mee. Daarom voorzien de overheden je van de nodige premies en subsidies om je uit de kosten te helpen.


Mijn VerbouwPremie

De oude Vlaamse Renovatiepremie en de Fluviuspremie zijn sinds oktober 2022 één. Vanaf nu geniet je dus van een versimpelde ‘Mijn VerbouwPremie’. Deze premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaams Gewest.

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie?

Het bedrag van deze premie hangt af van je situatie. Ben je alleenstaande of getrouwd? Hoeveel kinderen heb je ten laste? Hoeveel verdien je? Dit zijn allemaal factoren die mee in rekening worden genomen bij het bepalen van het premiebedrag.

Via deze simulator kan je eenvoudig nagaan welke premies je kan aanvragen en op welk bedrag je recht hebt.

Voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie

 • Enkel renovatiewerken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking, behalve bij binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair
 • Het totaalfactuurbedrag per renovatiecategorie moet minstens 1000 euro exclusief btw bedragen

Hoe vraag je de Mijn VerbouwPremie aan?

De aanvraag voor de Mijn VerbouwPremie verloopt online. Je kan de renovatiewerken waarvoor je een premie aanvraagt los indienen of per categorie. Categorieën zijn bijvoorbeeld dakwerken, buitenmuurrenovatie of binnenrenovatie.

Vraag je een premie aan voor een categorie? Dan kan je de volgende 5 jaar geen nieuwe premie aanvragen voor dezelfde categorie. Voor een zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler geldt een termijn van 10 jaar. De facturen kan je inbrengen tot 2 jaar na datum.

Plan je premieaanvraag dus tijdig in, maar bundel ze wanneer er nog meer renovatiewerken op de planning staan.

Meer informatie over de Mijn VerbouwPremie vind je hier.

dakwerker

EPC-labelpremie

Woning gekocht? Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting. Alle woningen en appartementen die zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.

De EPC-labelpremie wordt toegekend na de renovatie van een woning of wooneenheid met ondermaatse energieprestaties, EPC-label D of E voor woningen en D, E of F voor wooneenheden zoals appartementen.

De renovatiewerken moeten binnen 5 jaar na aanvraag van de premie uitgevoerd zijn en moeten het EPC-label verbeteren tot minstens label C voor woningen en B voor appartementen.

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Het bedrag van de EPC-labelpremie hangt af van het nieuwe EPC-label na de renovatie. Hoe beter het label, hoe hoger de premie. Voor woningen gaat het bedrag van 2500 euro voor label C tot 5000 euro voor label A. Voor wooneenheden ligt het iets lager en varieert het bedrag van 2500 euro voor label B tot 3750 euro voor label A.

Voorwaarden van de EPC-labelpremie

 • De EPC-label premie is er voor alle woningeigenaars
 • Voor woningen, woongebouwen of wooneenheden met een ondermaatse energieprestatie
 • EPC-label mag niet dateren van voor 2019
 • Renovatiewerken moeten binnen 5 jaar na activatie van premie uitgevoerd worden
 • Het nieuwe EPC-label mag bij aanvraag van de premie niet ouder zijn dan 12 maanden

Hoe vraag je de EPC-labelpremie aan?

Een EPC-labelpremie aanvragen verloopt in 2 stappen:

Stap 1: activatie EPC-labelpremie

Wanneer je beschikt over een ‘EPC-voor’ die de slechte energieprestatie van je woning aangeeft, kan je bij Fluvius online de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen.

Stap 2: uitbetaling EPC-labelpremie

Binnen de 5 jaar na ‘EPC-voor’ moet je een nieuw EPC laten opmaken die aantoont dat de energieprestaties van je woning verbeterd zijn en je woning minstens label C of je wooneenheid minstens label B heeft behaald. Binnen 12 maanden na dit nieuw EPC kan je online de premie aanvragen bij Fluvius.

Meer informatie over de EPC-labelpremie vind je hier.

Ondersteuning particulieren bij asbestverwijdering

Ben je van plan een woning of gebouw, gebouwd voor 2001, te slopen of te renoveren? Dan bestaat de kans dat je tijdens de werken asbest zal tegenkomen. Asbest op een veilige en correcte manier verwijderen, zelf of door een professional, brengt kosten met zich mee.

De Vlaamse Overheid ondersteunt particulieren met verschillende initiatieven. Deze verlopen via de lokale besturen. Zij kiezen zelf welke asbestafbouwprojecten ze organiseren en ontvangen hiervoor premies van OVAM. Zo kan jij asbest (laten) verwijderen aan een verlaagd tarief.

Welke premies/initiatieven voor asbestverwijdering zijn er?

De lokale besturen organiseren verschillende projecten voor de afbouw van asbest.

 • Ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers
 • Samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding
 • Samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie door een erkende asbestverwijderaar

Meer informatie over de projecten en premies in verband met asbestverwijdering vind je hier.

Verlaagd btw-tarief

De federale overheid moedigt renoveren aan door het btw-tarief te verlagen. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan kan je die onder een aantal voorwaarden renoveren tegen een btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief

 • Je woning is ouder dan 10 jaar
 • Je woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om je beroep uit te oefenen
 • De renovatiewerken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd

Hoe krijg je het verlaagde btw-tarief?

Je hoeft hier zelf niets voor de te doen. De aannemer verrekent dit rechtstreeks op de offerte of factuur. De levering en plaatsing van de materialen moet wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Meer informatie over het verlaagde btw-tarief vind je hier.

Lokale premies

Je provincie, stad of gemeente kunnen ook premies toekennen voor bepaalde energiebesparende investeringen. Informeer je dus goed. Zo ben je zeker dat je geen premies misloopt.

© 2024 - Kijzer | Privacy Policy | Cookie
Webdesign Webit